La llarga història de la Unió Esportiva Sant Fost Club de Futbol i la trajectòria del Club ens han fet pensar en la necessitat d’elaborar un Reglament d’Ordre Intern que ajudi a mantenir i preservar els valors que defensem com entitat perquè perdurin mes enllà de canvis puntuals que afectin a la coherència de la línia del Club.

La intenció d’aquest Reglament no és ni de lluny l’establiment d’uns criteris sancionadors que es vegin sempre com una amenaça sobre jugadors, tècnics, directius i públic. Tot el contrari, el que volem és que aquest Reglament reflecteixi qui som i sobretot què volem ser com a Entitat i que mes enllà del fet de ser un Club de Futbol també tenim consciència del rol que hem de jugar com a entitat formativa  ben arrelada al nostre poble. Que aspirem als millors resultats esportius que puguem aconseguir però sobretot que aspirem al millor resultat de tots, aquell que ens faci ser reconeguts com una entitat en la que el primer valor, mes enllà fins i tot del resultat esportiu, sigui l’Educació en el Respecte. Respecte als companys d’equip, tècnics, delegats, directius, públic, àrbitres, jugadors, tècnics i públic rival, i també a les instal·lacions i al material del Club.

Aquest Reglament obliga a tots els jugadors, tècnics, delegats, directius i familiars de jugadors tant en les instal·lacions pròpies de la Unió Esportiva Sant Fost C.F., com quan, en representació del Club, acudim a instal·lacions d’altres entitats.

esport · amistat · diversió · cultura · companyerisme · aprenentatge · dedicació
professionalitat · esforç · pràctica · saber guanyar · saber perdre · il·lusió · alegria

 

NORMES

A continuació es recullen les pautes d’actuació que garantiran una convivència  fluïda i positiva i que proporcionarà la imatge de serietat que es mereix l’entitat. El compliment d’aquestes normes s’ha de transmetre en primer lloc per la via del diàleg i del consens i serà presentat pels delegats dels equips abans d’iniciar la temporada oficial.

Les normes afecten als següents apartats:

 1. Cura de les instal·lacions
 2. Compliment d'horaris
 3. Vestidor
 4. Comportament
 5. Utilització de la infermeria
 6. Familiars i acompanyants
 7. Canals de comunicació

 

Cura de les instal·lacions

Aquest apartat comprèn totes aquelles pautes de civisme i de sentit comú que permetin garantir la conservació de les instal·lacions i del material del Club i que específicament comporta les següents obligacions :

 1. No es pot utilitzar cap material o instal·lació del Club sense el permís i / o la presència del tècnic o del delegat.
 2. No es pot utilitzar el material o les instal·lacions fora dels horaris establerts per a cada equip
 3. No es pot menjar ni beure als vestidors.
 4. No es permet el consum de pipes a les banquetes.
 5. No es pot orinar ni escopir a les dutxes.

 

Compliment d’horaris

Cal respectar escrupolosament la puntualitat en els horaris d’entrenament, partits i convocatòries de qualsevol tipus per les que siguem requerits. Els jugadors avisaran amb la màxima antelació possible  de qualsevol incidència  que es pugui produir.

Els jugadors estan obligats a assistir a totes les sessions d’entrenament. En cas contrari hauran de justificar convenientment la seva falta.

Vestidor

Els jugadors, tècnics i delegats, si fos el cas, utilitzaran sempre la roba esportiva facilitada pel Club tant en entrenaments com en els partits, en els que caldrà vestir el xandall del club.

Els jugadors no poden sortir del vestidor vestint cap tipus de polsera, piercing, anells i similars.

Cal que els jugadors duguin els pantalons d’esport ben posats, tant en els entrenaments com en els partits.

En els entrenaments, és obligatori l’ús de canyelleres, ja que qualsevol cop en aquesta zona pot provocar danys en el futur.

Els jugadors assistiran a les convocatòries de partit vestint la uniformitat facilitada pel Club. A partir d’aquesta temporada, a cada jugador li serà entregada la samarreta amb el seu dorsal, de la que en serà responsable la resta de la temporada. Cal que la dugui a cada partit i en cas de pèrdua n’haurà d’abonar una de nova.

Els jugadors, durant els partits, entraran i sortiran del camp de joc amb la roba esportiva i evitaran treure’s les samarretes fins arribar als vestidors.

Comportament

Aquest apartat comprèn totes aquelles pautes de civisme i de sentit comú en les relacions d’un grup de persones que realitzen una activitat col·lectiva i és possiblement l’aspecte en el que es fa més evident el risc de posar en dubte la imatge i el bon nom de l’entitat i per tant:

No es permetran baralles de cap tipus amb companys, tècnics, delegats, directius, àrbitres, públic  o membres de l’equip contrari.
 
No es permetran els insults o el vocabulari ofensiu envers companys, tècnics, delegats, directius, àrbitres, membres de l’equip contrari o públic.

 

Protocol d’actuació en cas de lesions

En el cas que es requereixi el servei de la Mutualitat Esportiva, els entrenadors disposaran de documentació i coneixeran el protocol d’actuació corresponent.

Familiars i acompanyants

Encara que els familiars i acompanyants estan a part del procés esportiu, formen part de manera molt important del col·lectiu de l’entitat i el seu comportament incideix de manera rellevant en els hàbits i en la formació del jugador.

És per això que els familiars i els acompanyants tenen l’obligació de donar exemple i tenir un comportament cívic en totes les seves actuacions i és per això que els demanem que:

 1. Evitin els insults i els comentaris de menyspreu envers els jugadors, tècnics, àrbitres, membres de l’equip rival, etc.
 2. No accedeixin als vestidors.
 3. No accedexin al terreny de joc.
 4. Evitin donar instruccions tècniques als jugadors.
 5. Utilitzin els canals de comunicació interns per expressar qualsevol desacord o queixa i evitin la desqualificació pública d’entrenadors, dirigents, etc.
   

Canals de comunicació

És normal que durant la temporada es puguin produir desavinences o malentesos puntuals entre els jugadors i els tècnics, tot i que de vegades aquests assumptes s’enverinen o es fan inacceptables per la manera d’ expressar-los. Es per això que recomanem:

El primer pas per resoldre una queixa o manifestar un desacord és la conversa directa amb el coordinador. Si això no fos possible per qualsevol raó i haguessin d’intervenir els familiars, eviteu l’enfrontament directe amb el tècnic i adreceu-vos al director esportiu.

El no compliment d’aquesta norma pot fer inviable una solució acceptable del problema ja que de vegades les formes poden anul·lar el fons lícit de la queixa.


 

QUADRE DISCIPLINARI INTERN FUTBOL BASE
 
ACTE QUALIFICACIÓ SANCIÓ APLICACIÓ
Agredir físicament a un membre del Club Molt greu Obertura d'expedient sancionador Junta Directiva
Agredir verbalment a un membre del Club Greu Obertura d'expedient sancionador Junta Directiva
Repel·lir una agressió verbal d’un membre del club Greu Obertura d'expedient sancionador Junta Directiva
No presentar-se a una convocatòria sense causa major Greu   Entrenadors, coordindor
No presentar-se a un entrenament sense causa major Greu   Entrenadors
Arribar tard a una convocatòria sense causa major Lleu   Entrenadors
Arribar tard a un entrenament sense causa major Lleu   Entrenadors
No vestir l'uniforme del club a les convocatòries de partit Lleu   Entrenadors
Targeta vermella per agressió, protesta o insult Lleu   Entrenadors
Targeta groga per protestar o insultar Lleu   Entrenadors
Expulsió d’una sessió d'entrenament Lleu   Entrenadors
Reiteració falta lleu Greu Obertura d'expedient sancionador Entrenadors
Reiteració falta greu Molt greu Obertura d'expedient sancionador Junta Directiva


 

pdf-icon

 

Reglament de règim intern
Feu clic a la icona per descarregar el fitxer PDF

 

Col·laboradors

recambios segunda mano     
 
Logo definitivo horizontal jpg
 
   
 
 
 
logo_ESTELEC_HD.png  
 
can maru
 
la tomate magique 
 
 gava
 
bar campus
 
2fe4fb86 e149 46fd be2f 6638884681de
 
 LOGO2SINCUADRO